"INN PÅ TUNET"

TILRETTELAGTE VELFERDSTJENESTER PÅ GÅRDSBRUK

Tilbudene tilpasses nivå og alder. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening, samt helse og omsorg.

SKOLE OG OPPVEKST - Gården som læringsarena

BARN OG FAMILIE - Gårdshelger, opplevelsestun og familieaktiviteter

PSYKISK HELSE - Aktivitet - arbeidstrening - omsorgstjenester

DEMENSOMSORG - Tilrettelagt tilbud for personer med demens og kognitiv svikt.

På Bråta gård har kan vi tilby mange forskjellige aktiviteter, vi har mange hester, et par hunder og en katt. Gården ligger idyllisk ved et tjern, vi har flotte turveier og tilgang på bålpanne og gapahuk, skogsveier og stier - til de kalde høst og vinterdagene har vi egen varmestue i stallen, tilgang på kjøkken hvor vi kan lage og nyte måltider sammen. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilbud. 

KVALITETSORDNINGEN "INN PÅ TUNET"

Kun godkjente gårder får kalle seg Inn på tunet og kan selge tjenester under felles logo. Stiftelsen Norsk Mat har ansvaret for å godkjenne IPT-tilbydere. For å bli godkjent må nødvendige HMS-krav være på plass. Videre må driverne av tilbudet vise god kunnskap om tilrettelegging, kjenne lover og regler innenfor tjenestetilbudene samt ha god kompetanse og personlig egnethet for de oppgavene de skal utføre. Godkjenningsordningen bygger på og er en del av Kvalitetssystem i Landbruket (KSL).Utviklingen og videre drift av godkjenningsordningen gjøres i samarbeid mellom representanter for kjøpersiden, avtalepartene i landbruket, forsikringsbransjen, Landbrukets HMS-tjeneste og Stiftelsen Norsk Mat.